Wie zijn wij?

lakjdfasd
Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.
Kwaliteit
– We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
– We zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF)
– We zijn aangesloten bij een kwaliteitskring van de NVLF
Wij hebben beide jarenlang ervaring. We volgen regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en hebben overleg met onze collega’s in de kwaliteitskring.
Als allround logopedist behandelen wij alle logopedische stoornissen. Door middel van cursussen en nascholing hebben wij ons extra verdiept in logopedie bij fonologische problemen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, dysfatische ontwikkeling, (zang)stemstoornissen, oro-myofunctionele therapie (OMFT),  denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM), woordvindingsproblemen, schisis, logopedische behandeling bij dyslexie en eet-en drinkproblemen bij kinderen van 0-2 jaar. Zie ook Specialisaties.
 
Walenka Hollaar-Nijenhuis
Ik ben in 1993 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik heb gewerkt als logopediste op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in Ermelo. Daarnaast heb ik in diverse logopediepraktijken gewerkt als invaller en ben logopediste geweest op een basisschool te Barneveld. In 2003 ben ik met mijn eigen logopediepraktijk gestart, eerst boven Apotheek de Burgt. Sinds 2005 werk ik in het Medisch Centrum Asklepios, eerst op de begane grond, vervolgens op de tweede verdieping (sinds maart 2007). Logopedie is een afwisselend beroep. Het geeft mij veel voldoening om een kind en/of volwassene te helpen met zijn of haar stem-, taal-, spraak- en/of gehoorprobleem.
Tyrza de Gans
Ik ben in 2008 afgestudeerd als logopedist en heb sindsdien in meerdere logopediepraktijken gewerkt. Sinds 2017 heb ik mijn praktijk in Renswoude en per maart 2019 ook in Barneveld, samen met Walenka. Ik behandel mensen van alle leeftijden. Ik kijk naar de beste benadering voor elke volwassene, jongere of elk kind en waar nodig in multidisciplinair verband.
Persoonlijke aandacht, plezier, flexibiliteit en welbevinden staan tijdens de behandelingen voorop. Naast de reguliere logopedie heb ik me in verschillende aandachtsgebieden gespecialiseerd. In 2014 heb ik een scholing tot preverbale logopedist gevolgd, wat betekent dat ik baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen mag behandelen. Ook stotteren, articulatie- en taalontwikkelingsstoornissen of ouderen die een CVA of ander niet aangeboren hersenletsel hebben, hebben mijn interesse. Logopedie is een prachtig, veelzijdig beroep!