Home

Welkom op de site van Logopediepraktijk Asklepios

Wij, Walenka Hollaar en Tyrza de Gans, heten u van harte welkom op de website van onze logopediepraktijk.

Op deze website informeren wij u over onze praktijk en geven we inhoudelijke informatie en uitleg over logopedische stoornissen en problemen.

In deze tijd van Corona-maatregelen wordt de logopedie gegeven d.m.v. video-bellen en (sinds 12 mei 2020) ook weer in de praktijk (op de tweede verdieping van Medisch Centrum Asklepios).

Wel willen wij u wijzen op de volgende zaken:

  • Kom alleen naar de praktijk als u geen koorts of luchtwegklachten heeft.
  • Als u klachten heeft, blijf dan thuis (meld u dan aan voor tele-logopedie).
  • Houd 1,5 meter afstand tot de therapeut.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Kom op de afgesproken tijd en neem geen andere huisgenootjes mee.
  • Was uw handen voordat de behandeling begint (dit kan in de wc op de tweede verdieping (tegenover de lift).

Tele-logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Mocht er door uw arts op medische indicatie een noodzaak zijn voor een aan huisbezoek, dan overleggen wij graag over wat hierin de mogelijkheden zijn. Tot nu toe zijn de ervaringen over tele-logopedie positief en hopen wij de logopedische zorg op deze manier te kunnen continueren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

“Wanneer u of uw kind stem- of keelklachten heeft, moeilijk slikt, stottert, onduidelijk spreekt, moeilijk op woorden kan komen, moeite heeft met het vormen van zinnen of een logisch verhaal, problemen heeft met horen of luisteren, lezen en schrijven, kan de logopedist u helpen.” (NVLF)