Welkom bij

Logopediepraktijk Barneveld

Waarom Logopedie

De logopedist is een deskundige in stoornissen op het gebied van communicatie. Het betreft communicatie in de breedste zin van het woord, zowel verbaal als non-verbaal.

De logopedist is deskundig in stoornissen op de volgende gebieden: Taal, spraak, adem en stem, gehoor, afwijkende mondgewoonten en eten en drinken

U kunt de logopedist tegenkomen in verschillende werkvelden, denkt u aan o.a.: onderwijs, logopedie praktijken, audiologische centra, conservatoria, hogescholen (PABO), ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen enz.

Wanneer kunt u zichzelf of uw kind aanmelden voor logopedie? Na: verwijzing van een arts, specialist of tandarts; onderzoek en verwijzing/advies van de consultatie bureau arts of GGD of problemen of veranderingen op het gebied van communicatie door uzelf opgemerkt.

Wie zijn wij

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Barneveld’.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden: zie Contact pagina. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor kennismaking en intake.

Informatie voor kinderen

Thyrza, Janine, Emmy of Walenka helpt jou met goed leren praten, slikken of luisteren.
Logopedie is niet eng, bijna alle kinderen vinden het leuk om te komen.

Preverbale logopedie

Preverbale logopedie kan nodig zijn wanneer uw kind van 0-2 jaar eet- en/of drinkproblemen heeft. Problemen kunnen voorkomen bij het drinken uit de borst of fles, het eten van een lepel of het leren kauwen. Uw kind kan moeite hebben met de coördinatie van zuigenslikken en ademen tijdens drinken of zeer langzaam eten of drinken. Er kan ook sprake zijn van overgevoeligheid in het mondgebied. Het kan voorkomen dat uw kind daardoor geen vaste voeding accepteert of moeite heeft met “stukjes” in het eten. 

Dysfatische ontwikkeling

Dysfatische ontwikkeling is een taalstoornis.
Het belangrijkste kenmerk is dat het kind meer begrijpt dan dat hij of zij spreekt. Daarnaast verloopt de spontane spraak vloeiender dan een dialooggesprek, dit is namelijk een op-commando situatie. Er zijn problemen met het op woorden komen en met de verteltrant.

Oro-Myofunctionele Therapie

OMFT  (oro-myofunctionele therapie) is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

“Normaal gesproken” is er een functioneel evenwicht tussen de werking van de spieren in en rond de mond. De kauwspieren, de tong, de lippen, de kinspieren, etc. oefenen daarbij ieder functionele krachten uit op het gebit. Als bepaalde spieren of spiergroepen dus niet goed functioneren, heeft dit vrijwel altijd direct gevolg voor de vorm van het gebit en/of de kaken. Vaak is dan ook de spraak afwijkend.

Tyrza de Gans

Walenka Hollaar

Janine van Zinderen