Wie zijn wij?

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.
Janine van Zinderen Bakker en Emmy Faber zijn ook werkzaam in de praktijk als logopedisten.

Kwaliteit
    • We staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
    • We zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF)
    • We zijn aangesloten bij een kwaliteitskring van de NVLF

Wij hebben beide jarenlange ervaring. We volgen regelmatig cursussen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en hebben overleg met onze collega’s in de kwaliteitskring.

Als allround logopedist behandelen wij alle logopedische stoornissen. Door middel van cursussen en nascholing hebben wij ons extra verdiept in logopedie bij fonologische problemen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, dysfatische ontwikkeling, (zang)stemstoornissen, oro-myofunctionele therapie (OMFT),  denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM), woordvindingsproblemen, schisis, logopedische behandeling bij dyslexie en eet-en drinkproblemen bij kinderen van 0-2 jaar. Zie ook Specialisaties.

Walenka Hollaar-Nijenhuis

Ik ben in 1993 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ik heb gewerkt als logopediste op een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen in Ermelo. Daarnaast heb ik in diverse logopediepraktijken gewerkt als invaller en ben logopediste geweest op een basisschool te Barneveld. In 2003 ben ik met mijn eigen logopediepraktijk gestart, eerst boven Apotheek de Burgt. Sinds 2005 werk ik in het Medisch Centrum Asklepios, eerst op de begane grond, vervolgens op de tweede verdieping (sinds maart 2007). Logopedie is een afwisselend beroep. Het geeft mij veel voldoening om een kind en/of volwassene te helpen met zijn of haar stem-, taal-, spraak- en/of gehoorprobleem.

Tyrza de Gans

Ik ben in 2008 afgestudeerd als logopedist en heb sindsdien in meerdere logopediepraktijken gewerkt. Sinds 2017 heb ik mijn praktijk in Renswoude en per maart 2019 ook in Barneveld, samen met Walenka. Ik behandel mensen van alle leeftijden. Ik kijk naar de beste benadering voor elke volwassene, jongere of elk kind en waar nodig in multidisciplinair verband.
Persoonlijke aandacht, plezier, flexibiliteit en welbevinden staan tijdens de behandelingen voorop. Naast de reguliere logopedie heb ik me in verschillende aandachtsgebieden gespecialiseerd. In 2014 heb ik een scholing tot preverbale logopedist gevolgd, wat betekent dat ik baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen mag behandelen. Ook stotteren, articulatie- en taalontwikkelingsstoornissen of ouderen die een CVA of ander niet aangeboren hersenletsel hebben, hebben mijn interesse. Logopedie is een prachtig, veelzijdig beroep!

Janine van Zinderen Bakker
In 1992 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vervolgens was ik een aantal jaar verbonden aan deze de opleiding als docent en stagebegeleider. Daarnaast werkte ik in een eigen praktijk.
Nu werk ik al ruim 16 jaar in een logopedie praktijk in Amersfoort en ben ik in maart 2019 (in deeltijd) gestart in de logopedie praktijk in medisch centrum Asklepios.
Het vak logopedie vind ik ontzettend leuk en veelzijdig. Voor mij is het heel belangrijk dat iedereen die ik behandel met plezier komt. Mijn specialisaties zijn taalontwikkelingsstoornissen en alle andere bij kinderen voorkomende logopedische stoornissen. Om alle onderdelen van het vak te blijven bijhouden, volg ik ieder jaar cursussen en nascholingen.

Emmy Faber
In 2016 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht. Tijdens mijn studie en stages heb ik ervaring opgedaan met het behandelen van kinderen met spraak- en taalproblemen. Ook heb ik mij een halfjaar verdiept in het behandelen van stemstoornissen en de cursus stemtherapie bij beroepsprekers gevolgd. Na mijn studie heb ik ervaring opgedaan in logopediepraktijken in Apeldoorn en Veenendaal. Het werken als logopedist vind ik leuk en afwisselend door de vele kanten die het beroep heeft en de verschillende leeftijdscategorieën die je ziet. Ik onderzoek en behandel stoornissen op het gebied van stem, spraak en taal. Ook het behandelen van slikstoornissen bij volwassenen heeft mijn interesse. Ik ben geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici en volg elk jaar cursussen om nieuwe kennis op te doen.