Preverbale Logopedie

Het leren eten en drinken bij een kind is een heel proces. In het eerste levensjaar leert een kind drinken en verschillende smaken en structuren van voedsel te eten. Het kan gebeuren dat dit, door allerlei oorzaken, niet vanzelf goed gaat. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan met het drinken, eten, gewichtstoename en/of de groei. Deze problemen zijn voor het gezin zeer aangrijpend, het eten en/of drinken is immers een eerste levensbehoefte. Ook kan het kind vaak nog niet zelf aangeven wat er niet lukt of waarom dit niet lukt, des te meer frustratie, verdriet, onzekerheid en onbegrip er volgen bij zowel ouders als het kind. Om het gezin vervolgens weer op de rit te krijgen tijdens deze voedingsmomenten en met rust, vertrouwen en liefde deze momenten te doorlopen, is ontzettend waardevol.

Het doel van de behandeling is het oefenen van het eten en drinken, het activeren of desensitiseren van bepaalde reflexen en het trainen van de spieren van de mond, zodat het eten en drinken verbeteren. Begeleiding en adviseren van de ouders is een zeer belangrijk onderdeel tijdens de preverbale behandeling. Vandaar ook dat de preverbale behandelingen altijd aan huis worden uitgevoerd.

De preverbaal logopedist is er voor kinderen vanaf de geboorte tot een ontwikkelingsleeftijd van twee jaar, wanneer er moeilijkheden zijn met:

  • Borstvoeding
  • Flesvoeding
  • Lepelvoeding
  • Kauwen
  • Slikken
  • Drinken uit een beker
  • Speekselcontrole

behandeling

De preverbaal logopedist zal na een eerste gesprek met de ouder, het kind observeren om te beoordelen waar de voedingsmoeilijkheden worden ervaren en hoe die moeilijkheden zich uiten. Vervolgens zal zij verder onderzoek doen naar de eventuele aanwezige voedingsreflexen, de mondmotoriek en de anatomie van het mondgebied. Wanneer dit in kaart is gebracht geeft zij tips en adviezen met als doel dat het kind veilig en voldoende kan drinken, eten en ontwikkelen. Wanneer blijkt dat het nodig is, werkt de preverbaal logopedist samen met andere hulpverleners zoals de kinderfysiotherapeut of kinderdiëtist.

Wie zijn wij

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden: zie Contact pagina. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor kennismaking en intake.