FAQ's

Mijn zoon/dochter is nog maar 2,5 jaar, moet hij/zij nu al naar logopedie?
Bij twijfel is het belangrijk om advies te vragen bij ons. Bij een vroege start van logopedie breidt een eventuele stoornis zich niet uit naar andere ontwikkelingsgebieden. Wij geven, na onderzoek, een deskundig advies over de noodzaak van logopedie bij uw zoon/dochter. De volgende interventies kunnen nodig zijn:

  • Eenmalig advies
  • Begeleiding van u (indirecte therapie)
  • Behandeling van uw zoon of dochter

Mijn zoon/dochter van 4 jaar duimt, dat is toch geen probleem?
Duimzuigen kan grote gevolgen hebben voor uw zoon/dochter, denkt u bijvoorbeeld aan een spraakstoornis of een afwijkende gebit- en/of kaakstand. Zie spraakstoornissen voor meer informatie. Het is zeker belangrijk om dit af te leren. Wij geven u tips in de behandeling.

Is er een wachtlijst?
Er kan sprake zijn van een wachtlijst. Neemt u contact met ons op voor de stand van zaken. Wanneer u op de wachtlijst staat, nemen we direct contact met u op zodra er een plek is. Eventueel plannen we, in afwachting van een plek, een eerste afspraak. We geven u dan adviezen om thuis te werken aan het probleem.

Kan ik terecht met mijn rolstoel?
U kunt bij ons goed terecht met een rolstoel. In het medisch centrum is een lift aanwezig en de vloeren zijn drempelvrij. Daarnaast is er een rolstoelvriendelijk toilet aanwezig op onze verdieping.

Moet ik wat meenemen?
Naar de intake neemt u uw verwijsbrief van de (huis)arts, een geldig identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee.

Is de behandeling belastend voor mijn kind?
De behandeling bestaat over het algemeen uit 30 min. per week en thuis elke dag 5 à 10 minuten oefenen op een vast moment. Onze ervaring leert dat logopedie niet belastend is voor uw kind. Bijna alle kinderen ervaren logopedie als leerzaam en leuk.

Is er contact met de school van mijn zoon of dochter?
In sommige gevallen is het in het belang van de behandeling dat er overleg is met de leerkracht van uw zoon of dochter. Dit gebeurt echter nooit zonder uw toestemming. Het contact met school kan bijvoorbeeld gaan over de omgang met de logopedische stoornis in de klas.