Gehoor

Gehoor – het; o Het vernemen van geluiden (Van Dale)

Gehoor – het; o Het vernemen van geluiden (Van Dale)

Bij slechthorendheid of doofheid (stoornissen in het vernemen van geluiden) kunt u/uw kind een hoor hulpmiddel krijgen. Hierna moet u/uw kind opnieuw geluiden leren horen. De juiste uitspraak van de klanken kan moeilijk zijn. Logopedische behandeling is nodig om u/uw kind goed te leren omgaan met de slechthorendheid en eventuele gevolgen rondom de slechthorendheid te behandelen (taalontwikkeling of uitspraak).

Waarom logopedie bij gehoorstoornissen?
Slechthorendheid of doofheid heeft vele gevolgen voor u persoonlijk. Slechthorendheid bij kinderen heeft vaak een vertraagde spraak- taalontwikkeling tot gevolg, zie spraakstoornissen en taalstoornissen. Daarnaast komen er vaak specifieke problemen in de uitspraak voor. Dit is het gevolg van het vervormd of niet horen van spraakklanken.
Logopedie helpt en traint u in de omgang met slechthorendheid. Door logopedische behandeling kunt u beter communiceren in het dagelijks leven.

Oorzaken
Gehoorproblemen hebben veel verschillende oorzaken. Een aantal voorbeelden: erfelijk, middenoorontsteking, schisis, lawaaibeschadiging, aandoening aan gehoorzenuw.

Behandeling
In de behandeling kan er afhankelijk van de klacht gewerkt worden aan klank- en spraakwaarneming, uitspraak en spraakafzien (liplezen). Ook behandelen we een eventueel bijkomende taalachterstand. De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de hulpvraag en de behandeldoelen.

Wie zijn wij

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden: zie Contact pagina. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor kennismaking en intake.