Logopedie bij ouderen

Ouderen kunnen voor uiteenlopende problemen bij logopedie komen. Samengepakt zijn dit problemen met spraak, taal, adem, stem of gehoor. Ook als de cliënt moeilijk eet of drinkt, bijvoorbeeld door regelmatig verslikken, kan een logopedist hulp bieden. Dit kunnen reguliere, logopedische behandelingen zijn, zoals te lezen is onder het kopje logopedie bij volwassenen. Maar bij veroudering kunnen er ook specialistischer problemen ontstaan. Deze kunnen ontstaan als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel vanwege bijvoorbeeld een herseninfarct, beroerte, een ongeval, dementie, Parkinson, ALS, hoofd-halstumoren en multiple sclerose.

De logopedist brengt samen met u en uw partners, of verzorgers de problemen in kaart. Daarna bekijken zij samen hoe deze problemen het beste kunnen worden begeleid. Dit kan door middel van logopedische therapie, maar in geval van communicatieproblemen ook door bijvoorbeeld het geven van communicatieadviezen aan uw omgeving of het aanmeten van een geschikt communicatiehulpmiddel. Logopedisten houden intensieve contacten met andere behandelaars die bij het behandel- en zorgproces zijn betrokken. Communiceren en eten en drinken doen we iedere dag, daarom is het belangrijk dat dit zonder moeilijkheden gebeurt!

adem en stem

Het geluid van onze stem wordt gemaakt wanneer er lucht via de stemplooien naar buiten stroomt. De stemplooien worden door deze luchtstroom in trilling gebracht en hierbij is de ademhaling dus van groot belang. De ademhaling gaat automatisch maar door meerdere factoren kan er dysfunctioneel (verkeerd) ademhalen ontstaan, bijvoorbeeld hyperventilatie. Dit kan uw dagelijks leven beïnvloeden. Bij de logopedische behandeling wordt er gekeken hoe de ademhaling verloopt en worden de factoren die van invloed zijn op de klacht in kaart gebracht. Vervolgens zal er een behandelplan worden opgesteld waarbij er een ademhalingstechniek met u wordt geoefend. Meestal is er een verwijsbrief van uw huisarts of KNO-arts nodig in verband met de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. U kunt bij ons terecht met ademhalingsklachten, hyperventilatie, een hoge ademhaling, klachten bij astma en COPD.

Iedereen heeft een uniek stemgeluid. Wanneer het stemgeluid verandert, kan dit een grote invloed op uw dagelijks leven hebben. Een stemstoornis houdt in dat de stem niet optimaal functioneert, dit komt voor bij jong en oud. Denkt u hierbij aan een hese, schorre, krakerige, lage of juist hoge stem. Door een stemstoornis moet u zich extra inspannen om te spreken, waardoor het spreken vermoeiend of pijnlijk is. De stemkwaliteit kan door vele factoren veranderen, hierbij wordt dan ook meestal verder onderzoek bij de KNO-arts geadviseerd. Hier kunnen organische stemproblemen, zoals bijvoorbeeld stembandknobbeltjes, worden opgespoord. Tijdens de logopedische behandeling wordt er een stemonderzoek uitgevoerd en vervolgens wordt er gewerkt aan aspecten die de stemkwaliteit beïnvloeden, denkt u hier bijvoorbeeld aan de adem, houding, spraak en stemhygiëne.

Wie zijn wij

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden: zie Contact pagina. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor kennismaking en intake.