articulatie

Als u vaak niet verstaan wordt door anderen, kan dit een reden zijn om een logopedist te raadplegen. Articulatie is een ander woord voor uitspraak, u heeft moeite met de uitspraak van woorden.
Problemen kunnen zijn:

 • Te snel spreken
 • Onduidelijk spreken / broddelen;
 • Moeite met het articuleren hebben, na een CVA (dysartrie).

Articulatieproblemen:  waarom een probleem?

Als een volwassene zichzelf niet begrijpelijk kan uiten, kan dit frustratie en misverstanden veroorzaken.

Oorzaken

De oorzaak van een articulatieprobleem kan lichamelijk of functioneel zijn.

Behandeling

In de behandeling onderzoeken we de spraakstoornis. Het onderzoek is afhankelijk van de klachten. De resultaten bespreken we met u, waarna er behandeldoelen worden opgesteld. De duur van de behandeling hangt af van de aard van de stoornis, de ernst en de snelheid waarmee u het geleerde oppakt en toepast.

taal

Als u een CVA heeft gehad, kunnen er problemen zijn op het gebied van het begrijpen van taal en/of het produceren van taal.

U kunt bijvoorbeeld moeite hebben met:

 • Het begrijpen van gesproken taal;
 • Het begrijpen van geschreven taal;
 • Het vinden van woorden;
 • Het maken van zinnen.

Taalstoornis, waarom een probleem?

Taalstoornissen hebben gevolgen voor gedrag, relaties en leer- en werkprestaties. Het niet goed beheersen van de taal is dan ook een grote belemmering.

Oorzaken

Hersenletsel, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval of na een beroerte, is de oorzaak van een niet aangeboren taalstoornis.

Behandeling

Wij onderzoeken de taalstoornis en geven logopedische behandeling specifiek passend bij u. . De inhoud en de duur van de behandeling hangen af van de problemen en de ernst hiervan. Na het onderzoek stellen wij behandeldoelen op, waarna de logopedische behandeling start.

stem

Als u schor of hees bent en dit al langer dan 6 weken duurt, kunt u contact opnemen met een logopedist. Vaak zal een logopedist ook een onderzoek aanvragen bij de KNO-arts.

Een stemstoornis houdt in dat de stem niet optimaal functioneert en komt ook voor bij jonge kinderen. Een stemstoornis merkt u op doordat het stemgeven vermoeiend of pijnlijk is of u hoort het aan de klank of het volume van de stem; denkt u aan hees, schor, krakerig, gespannen, een hoge of juist een lage stem en een zachte of juist een luide stem. Dit hangt vaak samen met de wijze van ademen en de houding. Stem, adem en houding hebben een constante invloed op elkaar. In de behandeling wordt eraan gewerkt om deze drie aspecten goed onder controle te krijgen.

Vaak spreken we eerst over stemhygiëne, wat is goed voor de stem?

 • Niet schreeuwen, niet gillen.
 • Niet kuchen, niet schrapen.
 • Niet fluisteren.
 • Veel water drinken
 • Door je neus ademen.
 • Praat niet te lang door op je adem.

We doen adem/stemoefeningen om de stem te laten herstellen en stemproblemen in de toekomst te voorkomen, zoals Lax Vox, Pahn of Coblenzer .

gehoor

Wanneer u minder hoort en in de communicatie hier duidelijk hinder door ondervindt, kunt u contact opnemen met een logopedist.

Bij slechthorendheid of doofheid (stoornissen in het vernemen van geluiden) kunt u een hoor hulpmiddel krijgen. Hierna moet u opnieuw geluiden leren horen. De juiste uitspraak van de klanken kan moeilijk zijn. Logopedische behandeling is nodig om u goed te leren omgaan met de slechthorendheid en eventuele gevolgen rondom de slechthorendheid te behandelen

Waarom logopedie bij gehoorstoornissen?

Slechthorendheid of doofheid heeft vele gevolgen voor u persoonlijk. Logopedie helpt en traint u in de omgang met slechthorendheid. Door logopedische behandeling kunt u beter communiceren in het dagelijks leven.

Oorzaken

Gehoorproblemen hebben veel verschillende oorzaken. Een aantal voorbeelden: erfelijk, middenoorontsteking, schisis, lawaaibeschadiging, aandoening aan gehoorzenuw.

Behandeling

In de behandeling kan er afhankelijk van de klacht gewerkt worden aan klank- en spraakwaarneming, uitspraak en spraakafzien (liplezen). De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de hulpvraag en de behandeldoelen.

Wie zijn wij

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden: zie Contact pagina. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor kennismaking en intake.