Eten en drinken

Eten en drinken verloopt niet voor iedereen probleemloos, in de verschillende fases van het slikken kunnen verschillende problemen voorkomen.

Eten en drinken verloopt niet voor iedereen probleemloos, in de verschillende fases van het slikken kunnen verschillende problemen voorkomen. Bijvoorbeeld problemen met kauwen, het niet goed afsluiten van de luchtweg (verslikken) of problemen met de sensomotoriek tijdens het slikproces.
Logopedische therapie is nodig om de eet- en/of drinkproblemen te verhelpen of verminderen. Voor informatie over eet- en drinkproblemen bij zeer jonge kinderen, zie preverbale logopedie.

Eet- en/of drinkstoornissen, waarom logopedie?
Eten en drinken is een eerste levensbehoefte en heeft een sociale rol in ons leven. Het is van het grootste belang dat dit goed verloopt. Gevolgen van eet- en/of drinkproblemen kunnen ontwikkelingsproblemen, gedrags– en/of communicatieproblemen zijn.

Oorzaken
Eet- en/of drinkstoornissen kunnen meerdere oorzaken hebben:

  • Lichamelijk
  • Motorisch
  • Gedrag
  • Pedagogisch

Behandeling
We onderzoeken de problematiek door intake en observatie. We bespreken de resultaten met u, waarna we een behandelplan opstellen. In de behandeling werken we bijvoorbeeld aan de juiste manier van slikken. Dit oefenen we eerst in de behandeling. Vervolgens herhaalt u dit thuis op vaste momenten. Daarnaast geven we advies over de structuur van de voeding. De duur van de behandelperiode is afhankelijk van de ernst van de problematiek.

Wie zijn wij

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden: zie Contact pagina. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor kennismaking en intake.