Taal

Taal – de; v(m) talen Spraakklanken waarmee men gedachten en gevoelens aan anderen kenbaar maakt. (Van Dale)

Taal – de; v(m) talen Spraakklanken waarmee men gedachten en gevoelens aan anderen kenbaar maakt. (Van Dale)

Hier kunnen stoornissen in voorkomen. Taalstoornissen zijn globaal in te delen in de volgende types:

 1. Verlate taalaanvang:
  Er is nog geen sprake van taalgebruik bij uw kind van 2 – 3 jaar.
 2. Vertraagde taalontwikkeling
  De gehele taalontwikkeling heeft een achterstand ten opzichte van het gemiddelde van leeftijdsgenootjes.
 3. Specifieke taalstoornis:
  Een kind heeft een achterstand op een bepaald onderdeel van de taal. De overige taalaspecten zijn voldoende ontwikkeld. (bijv. taalinhoud, zinsbouw, woord vervoegingen, taalbegrip)
 4. Niet aangeboren taalstoornis:
  Ten gevolge van een beroerte of ongeval kan er beschadiging van het taalgebied in de hersenen optreden. Hierdoor is de taal gestoord (bijv. afasie).

Taalstoornis, waarom een probleem?
In onze samenleving wordt in (bijna) elke situatie taal gebruikt om informatie over te brengen. Taal is belangrijk voor de gehele ontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de verstandelijke ontwikkeling. Op school wordt elk vak geleerd door middel van schriftelijke of mondelinge taal. Taalstoornissen hebben gevolgen voor gedrag, relaties en leer- en werkprestaties. Het niet goed beheersen van de taal is dan ook een grote belemmering.

Oorzaken
Een taalstoornis kan op zichzelf staan of een gevolg zijn van o.a. gehoorproblemen, problemen in de prikkelverwerking, algemeen ontwikkelingsproblemen zoals syndroom van Down of gedragsproblemen. Hersenletsel, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeval of na een beroerte, is de oorzaak van een niet aangeboren taalstoornis.

Behandeling
Wij onderzoeken de taalstoornis en geven logopedische behandeling specifiek passend bij u/uw kind. De inhoud en de duur van de behandeling hangen af van de problemen en de ernst hiervan. De behandeling kan zowel indirect als direct zijn. Bij indirecte behandeling begeleiden we u als ouder of partner, we geven handvatten om thuis met uw kind of partner aan de taalstoornis te werken. Bij directe therapie behandelen we uzelf of spelenderwijs uw kind. Na het onderzoek stellen wij behandeldoelen op, waarna de logopedische behandeling start.

Wie zijn wij

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden: zie Contact pagina. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor kennismaking en intake.