dysfatische ontwikkeling

Dysfatische ontwikkeling is een taalstoornis.

Dysfatische ontwikkeling is een taalstoornis.
Het belangrijkste kenmerk is dat het kind meer begrijpt dan dat hij of zij spreekt. Daarnaast verloopt de spontane spraak vloeiender dan een dialooggesprek, dit is namelijk een op-commando situatie. Er zijn problemen met het op woorden komen en met de verteltrant.

Waarom logopedie bij dysfatische ontwikkeling?
Het kind kan gefrustreerd raken, omdat het niet goed kan uiten wat hij/zij voelt. Dit kan sociaal- emotionele problemen geven. Daarnaast kan de cognitieve ontwikkeling vertragen, omdat het kind op een lager niveau wordt aangesproken dan dat hij/zij daadwerkelijk begrijpt.

Oorzaken
Een dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak/taalontwikkelingsstoornis.
Het is vastgesteld dat bij kinderen met een dysfatische ontwikkeling de taalgebieden van de linkerhersenhelft minder goed functioneren. Vaak is er een genetische component aanwezig.

Behandeling
Ik, Walenka Hollaar, ben gespecialiseerd in het behandelen van dysfatische ontwikkeling. Allereerst wordt er onderzoek gedaan naar de taal. De resultaten worden met u besproken en er worden behandeldoelen gesteld. Ik behandel volgens de behandelmethode van Tan-Söderbergh. Hierbij wordt het lezen ingezet om het spreken te bevorderen.

Zie ook de folder voor meer informatie.

Wie zijn wij

Wij zijn Tyrza de Gans en Walenka Hollaar en zijn beide allround logopedist en praktijkhouder van ‘Logopediepraktijk Asklepios’.

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. De kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of per email aanmelden: zie Contact pagina. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor kennismaking en intake.